UNIBEN Hưng Yên – Hoàng Mai Steel

UNIBEN Hưng Yên

Song hành cũng các dự án khác, dự án Công ty Uniben cũng là một dự án nổi bật của công ty năm 2015. Mặc dù hạng mục công trình công ty thực hiện không lớn và kéo dài như những dự án khác nhưng dự án nhà máy Uniben là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự ghi nhận của các đối tác cho Hoàng Mai Steel.
Một số hình ảnh thi công tại dự án:











Danh mục:
Tags: