Xây dựng nhà máy công ty cổ phần Ba An

Tên dự án: Nhà máy ống nhựa Ba An

Địa điểm xây dựng: KCN Đồng Văn 1 – TT Đồng Văn – Duy Tiên – Hà Nam

Diện tích: 5 600 m2

Nhà Thầu: Công ty cổ phần kết cấu thép xây dựng Hoàng Mai

92 91 86 87 89 90

Bài Viết Liên Quan