Xây dựng nhà máy công ty cổ phần Ba An

Tên dự án: Nhà máy ống nhựa Ba An

Địa điểm xây dựng: KCN Đồng Văn 1 – TT Đồng Văn – Duy Tiên – Hà Nam

Diện tích: 5 600 m2

Nhà Thầu: Công ty cổ phần kết cấu thép xây dựng Hoàng Mai


Hình ảnh dựng khung thép trước khi lợp tôn mái

3

Phối cảnh tổng thể của dự án

Bài Viết Liên Quan